Personuppgiftspolicy

Samtycke

När du skriver under dessa krav och fyller i rutorna, godkänner du följande:

  • Att du ställer dig bakom syftet av namninsamlingen.
  • Att ditt förnamn och första bokstaven i ditt efternamn publiceras på skrivunder.fridaysforfuture.se om du godkänt detta.
  • Att din underskrift kan komma att bli en del av en officiell statistik för hur många som stödjer syftet av namninsamlingen, som sedan kan användas för att påverka politiker och makthavare.

Behandling av personuppgifter

FridaysForFuture är en folkrörelse bestående av strejkande skolungdomar, där FridaysForFuture Sverige är juridiskt ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer behandlas på ett sätt som överensstämmer med gällande dataskyddslagstiftning. Vår avsikter är att tillgodose en korrekt, laglig och transparent personuppgiftsbehandling. De kommer inte användas till något som du inte gått med på och lagras tills kampanjen är avslutad (max 2 år) sedan kommer behandlingen av personuppgifterna att upphöra.

Rättigheter

Dina rättigheter är följande:

  • Du har rätt att få dina personuppgifter rättade ifall du upptäcker att de är felaktiga eller inaktuella.
  • Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade från namninsamlingen.
  • Du har rätt att få inblick i vad dina personuppgifter används till.
  • Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att behandlingen av dina personuppgifter sker på ett sätt som strider mot det som står i denna Personuppgiftspolicy eller enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Säkerhet och sekretess

FridaysForFuture intygar att det finns tillräcklig och nödvändig teknisk och organisatorisk kapacitet och förmåga, inbegripet tekniska lösningar, kompetens, ekonomiska och personella resurser, rutiner och metoder för att fullgöra våra skyldigheter enligt denna Personuppgiftspolicy och gällande dataskyddslagstiftning.

Ändringar av personuppgiftspolicy

FridaysForFuture förbehåller sig rätten att ändra denna Personuppgiftspolicy från tid till annan. Om dessa ändringar av FridaysForFuture inte anses ha några större konsekvenser för dig kan dessa ändringar ske för vilka skäl som helst, utan förvarning. Du hittar alltid den gällande Personuppgiftspolicy på skrivunder.fridaysforfuture.se.

Gå tillbaka